"Coma" Animado

O Nippon Koma está de regresso à Culturgest. A partir de hoje e até ao próximo Sábado com filmes de animação e documentários que tomam o Japão por denominador comum. As sessões são a 2 EUR e os filmes estão legendados em inglês.

Programação:

Seg 28:

18h30 – Paranoia Agent Vol. 1: Enter Lil’ Slugger, 2003 de Kon Satoshi

21h30 – Paranoia Agent Vol. 2: True Believers, 2004 de Kon Satoshi

Ter 29:

18h30 – Now Where to?, 2001 de Shirakawa Toshihiro + Grainy Days, 2004 de Oky Chieko

21h30 – Memories, 1995 de Koji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Otomo

Qua 30:

18h30 – Oni (Demon), 1972 + Tabi (Travel), 1973 + Shinjin no Shogai (A Poet’s Life), 1974 + Dojoji Temple, 1976 + Kataku (House of Flames), 1979, de Kawamoto Kihachiro

21h30 – Kyakarabaa, 2001 + Kage (Shadow), 2004, de Kawase Naomi

Qui 1:

18h30 – Tegami (Letter), 2002 de Sasaki Yusuke

21h30 – Acidman (SAI / Revolving…to the core), 2004 de Nishigori Isao + Triple Jump, 2004 de Tanaka Hideyuki + Soredomo Tatakae Hybrids, 2005 de Hatai Takeo + The akanegumo (cherry clouds), 2004 de Akanegumo [Aso Tazuko + Kawaguchi Tetsuya] + Trainsurfer, 2004 de Nakao Hiroyuki + Catwalk, 2004 de Kitada Shin + Mobile Suit Gundam MS Igloo, 2005 de Imanishi Takashi + Dance, 2004 de Teevee Graphics + 3-Men, 2002 de Tazawa Ushio + Loop Pool, 2004 de Aizawa Daiki + Tope Con Giro, 2004 de Yamakawa Hikaru + Digital Breath, 2004 de W+K Tokyo Lab & Cruz + YKK AP Evolution, 2004 de Yoon Takeshi & Iguchi Koichi + Zamurai TV, 2004 de Elecrotnik + Life no Color, 2003 de Tazawa Ushio + Still Shinin / Nitro Microphone Underground, 2004 de Panoptic / Breslin & Cole + Moment of Love, 2005 de Teevee Graphics + Ex-Fat Girl, 2004 de Noda Nagi + Bloodthirsty Butchers, 2004 de Ishibashi Mitsyuki + Osada Yuko
Hide and seek, 2004 de Morita Shuhei + Sajiki Daisuke

Sex 2:

18h30 – Shimomomo, 2003 de Akagi Saeko + The Remains of the Dream, 2003 de Shimizu Yuki & Ono Yoichi & Kubota Maki + Hyakke no Gyouretsu, 2003 de Numaguchi Masanori
An Old Man and a Jar, 2003 de Watamura Koshi + Tools, 2003 de Tadashi Tamura + Polygonhand_0000.jpg, 2003 de Kawabata Kosuke + Gravitation, 2003 de Ishizuka Atsuko
Real, 2004 de Abe Shingo + Maze, 2004 de Abe Shingo + Own! Crash me tonight!, 2004 de Koizumi Tomohiko & Okuyama Haruhi + Platform, 2004 de Aoki Jun & Edo Atsushi & Koyanagi Yusuke & Hachiyama Kenji + Tarachine, 2004 de Asakura Maya + Chalkdust, 2004 de II Miki & Ito Dai + Kapporopitta [Let’s have a meal together], 2004 de Matsumura Mai + Papillion Yoshiko, 2004 de Shinjuko + Fancy, 2004 de Yamaguchi Susumu
Kougan, 2004 de Sharaku (Wataru Kuroishi, Yu Itagaki, Isao Fukuchi)

21h30 – Peep “TV” Show, 2003 de Yutaka Tsuchiya

Sáb 3:

18h30 – Danchizake (Homemade Sake), 2001 + Good Morning Yokohama, 2005, de Ono Satoshi

21h30 – Fade into White Series, 1996-2003 de Goshima Kazuhiro

Advertisements

Are you anti-monologue?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s